Vansales Application

แอพพลิเคชั่น บริหารหน่วยรถขาย ช่วยวางแผนกระจายสินค้า เปิดบิลขาย เงินสด เครดิต รับออเดอร์ล่วงหน้า คุมสต็อกบนหน่วยรถ และ ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า

Vansales Application คือ ?

แอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน ที่ได้พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีช่องทางการกระจายสินค้าหน้าที่หลักของแวนเซลล์ คือการช่วยบริหาร การจัดการด้านการขายของหน่วยรถ ให้สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเสนอขายสินค้า ระบบขนส่ง จัดส่งสินค้า และการสำรวจเก็บข้อมูล เช่น การตรวจนับสต็อกในคลังสินค้า การวางแผนสายวิ่งของเซลล์ การเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบ คลาวด์เซอร์วิส ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน สามารถรองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ ยังมีการบริการสนับสนุนการใช้งาน บริการหลังการขาย การปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการแบบจำเพาะของธุรกิจ รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง


บริษัท แวนเซลล์ แอพพลิเคชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านไอที การขาย และการกระจายสินค้า หรือโลจิสติกส์ มามากกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการกระจายสินค้าอย่างโดยตรง ทำให้รับรู้ช่องโหว่ของธุรกิจ จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเจอ มาพัฒนาระบบแวนเซลล์แอพพลิชั่นได้อย่างตอบโจทย์ และเข้าใจผู้ประกอบการอย่างมากที่สุด

slider-image