SALE TEAM
089 925 2945
WORKING HOURS
Mon. - Fri. 09.00 AM - 06.00 PM
EMAIL
sales@vansalesapp.com

About Us

Vansales Application

แอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีช่องทางการกระจายสินค้า

หน้าที่หลักของแวนเซลล์คือการช่วยบริหาร การจัดการด้านโลจิสติกส์ให้สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเสนอขายสินค้า ระบบขนส่ง จัดส่งสินค้า และการสำรวจเก็บข้อมูล เช่น การตรวจนับสต็อกในคลังสินค้า การวางแผนสายวิ่งของเซลล์ การเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบ คลาวด์เซอร์วิส ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน สามารถรองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ ยังมีการบริการสนับสนุนการใช้งาน บริการหลังการขาย การปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการแบบจำเพาะของธุรกิจ รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง

บริษัท แวนเซลล์ แอพพลิเคชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านไอที การขาย และการกระจายสินค้าหรือโลจิสติกส์ มามากกว่า 20 ปี จากประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการกระจายสินค้ามาโดยตรง ทำให้รับรู้ช่องโหว่ของธุรกิจ จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเจอ มาพัฒนาระบบแวนเซลล์แอพพลิชั่นได้อย่างตอบโจทย์ และเข้าใจผู้ประกอบการอย่างมากที่สุด